Bliv UL Pilot.

Bliv pilot med NULF
NULF tilbyder uddannelse til UL-flyve certifikat.
For at give dig et godt overblik over uddannelsen, følger her en kort beskrivelse af:
  • Uddannelsens opbygning og indhold
  • PPL-certifikatets rettigheder ( UL- teori er samme som PPL ).
  • Gældende krav for at vedligeholde certifikatet
  • Priser

Uddannelsens opbygning og indhold

  • Teorikursus
  • Teoretisk prøve
  • Radiokursus ( Ikke krav til UL)
  • Skoleflyvning
  • Praktisk prøve
Lægeundersøgelse
Lægeundersøgelsen er noget grundigere end den velkendte undersøgelse til kørekort.
Dog kan alle med almindeligt godt helbred bestå undersøgelsen uden problemer.
Man kan godt blive privatpilot, selv om man bærer briller med relativ stor korrektion,
blot begge korrektioner er omtrent ens. Visse farveblindheder kan også tillades.
Vi råder dig til, at få foretaget lægeundersøgelsen på et tidligt tidspunkt.
Det er ærgerligt, hvis man “dumper” på et tidspunkt, hvor man allerede har brugt tid og penge på uddannelsen.
En del læger landet over, er godkendt til at foretage undersøgelsen til U/L-certifikat.
I Nordjylland er det :
Flyvelæge. Jens Elmros Bispensgade 10, 9000 Aalborg. Tlf. 98164066
Flyvelæge.  Bjarne Møller Stadionsvej 22, 9970 Strandby. Tlf. 96 21 40 01
Teorikursus
Teorikursus afvikles over, en række, undervisnings aftener, a´ 3 timer og indeholder følgende otte fag:
 Luftfartsret
– Meneskelig ydeevne.

– Meteorologi.

– Flyvepræstation og planlægning.

– Navigation.

– Flyveprincipper

– Operationelle procedurer.

– Generel viden om luftfartøjer

 

 

 

Der kræves ingen særlige skolemæssige kundskaber for at følge undervisningen, men det er vores erfaring, at man som minimum bør have 9. klasse eller tilsvarende, samt at man kan tale og forstå dansk. Såfremt du ikke har mulighed for at følge kursus her på skolen, kan du foretage et såkaldt selvstudium. Her læser du selv pensum igennem, hvorefter du mødes med en af vore instruktører, så du kan stille evt. spørgsmål. Den afsluttende prøve er den samme, hvad enten du følger kursus eller er selvstuderende.

Teoriprøve
Teorikurset afsluttes med en skriftlig prøve, hvor hvert fag skal bestås med minimum 75% rigtige svar.

Radiokursus
Nu har næsten alle rorstyrede fly radio, så det er en god idé. Radiokursus er en naturlig fortsættelse af det egentlige teorikursus. Her er undervisningen meget praktisk orienteret; f.eks. simulerer du, som elev, at flyve en rute, mens instruktøren simulerer flyveleder. Undervisningen omfatter også elementær radioteknik. Radiobeviset, (Nationalt Begrænset eller Begrænset internationalt). Radiokurset afvikles over 8-10 undervisningsaftener.

Skoleflyvning

Man skal være medlem af DULFU for at kunne begynde at skoleflyve.
Skoleflyvningen er naturligvis den mest spændende del af hele uddannelsen. Her skal du omsætte al teorien til praksis, så du bliver i stand til først og fremmest at gennemføre en sikker flyvning, men også at vurdere vejrinformationer, beregne start- og landingsdistancer samt udfylde flyveplaner. Formålet med alt dette er, at gøre dig til en sikker pilot, så du er godt rustet, i alle situationer.

Loven kræver, at du som minimum skal flyve 20 timer heraf 5 timer solo.

Praktisk prøve
Praktisk prøve aflægges over for en kontrollant fra DULFU.   Normalt tager prøven ca. 2 timer. Heraf ca. 1 times flyvning. Den starter med en overhøring i UL – teori, efterfulgt af en flyvetur. Herefter demonstrerer du beherskelsen af diverse flyvemanøvrer og simulerede nødsituationer. Turen afsluttes med en serie landinger. Prøven er således en stikprøve i alle dine flyvemæssige færdigheder.

Hvor må man flyve?
UL-flyvning i Danmark er belagt med en del restriktioner. Der må således ikke flyves over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. Flyvning skal foregå i højder over 150 m (500 ft) og under 2.900 m (9.500 ft) og kun, når sigtbarheden er over 5 km. Der må kun flyves mellem solopgang og solnedgang. Flyvning i kontrolleret luftrum, dvs. omkring offentlige lufthavne, må kun foregå efter forudgående tilladelse fra den stedlige flyvekontroltjeneste (tårnet). Denne tilladelse kan gives via radio om bord i flyet. Der kræves et radiocertifikat for at benytte radio (Anbefales).
Det er også muligt at flyve til udlandet.

Udstyr
Der stilles et minemumskrav til udstyr, i et U/L-fly.  Højdemåler, Fartmåler, Kompas og omdrejningstæller. De fleste UL-fly er dog også udstyret med GPS.

 

Passagertilladelse

For at kunne medtage passagerer, skal man have en passagertilladelse. For at opnå en sådan, skal man flyve mindst 25 timer solo, efter den praktiske prøve. Herefter flyver man en tur med en Instruktør, der vurderer om man er sikker nok, til at tage passager med.

Som privatpilot med U/L-certifikat. må du gerne medtage passagerer, dog ikke mod betaling. Men du må godt dele alle udgifterne med venner og/eller familie, som du har med.

Gældende krav for at vedligeholde certifikatet
Vedligeholdelse af UL certifikatet er slet ikke så dyrt, som mange tror. Certifikatet er gyldigt i 2 år, og kan forlænges ved at opfylde nogle forholdsvis lempelige krav til flyvetid. For UL er kravet 5 timers flyvning indenfor de sidste 12 måneder herunder mindst 10 starter og landinger – eller aflæggelse af en duelighedsprøve (et “PFT”, Periodisk Flyve Træning).

Indehavere af pilotcertifikater, skal lægeundersøges med faste intervaller. Gyldigheden af ens heldbredsgodkendelse afhænger af ens alder, og er som følger for en “Klasse 2 medical” (til privatflyvercertifikat):
Alder Max. gyldig
Under 40 år 5 år
Over 40, men under 50 år 2 år
Over 50 1 år
Priser *)
Og hvad koster det så, at erhverve et UL certifikat? Vi kan desværre kun fortælle, hvad det ca. koster, da antallet af flyvetimer meget afhænger af den enkelte elevs evner, tid til rådighed o.s.v.

Priser pr. 28-7.2015
DKK inkl. moms.

DTA =  Trafikstyrelsen.
Teorikursus excl. materialer og klubmedlemskab 1.900
Radiokursus, dansk   ca.3.000,-
Skoleflyvning, 25-30 bloktimer a 750,.- **) 18.750 – 22.500
Lægeundersøgelse, ca. 2.000,-

Undervisningsmaterialer (teori + radio) ca.3.300,-
Gebyrer:

Gebyr til DTA, for lægeundersøgelse, dokumenter 486,-

Gebyr til DTA, radioprøve kr. 2305,-
Gebyr til DTA, teoriprøve  kr. 5048,-
Gebyr DULFU for praktisk prøve kr.150,-
Gebyr for udstedelse af certifikat  DTA kr. 877,-
**)
Udgiften til skoleflyvning er afhængig af flytype idet forsikringer er en del af dette. Prisen er på klubbens klubflyver. Der er også den mulighed, at man kan skole på sit eget fly hvis instruktøren vel at mærke går med til det.

*)Bemærk at forudsætningen for at gå på vores Teorihold er, at du er medlem af NULF   (Indmelding: DKK: 1.500 / Kontingent: DKK: 1.100)

Inden du kan påbegynde, den praktiske del af flyvningen, skal du være medlem af DULFU. (Indmelding: DKK: 300, kontingent: DKK: 700).

Du skal også have en logbog (DKK: 60).

Uddannelsessteder i Danmark